உலகில் சிறந்த டெஸ்ட் புள்ளிகள் பெற்ற வீரர்கள் விவரம் உள்ளே.!

ஆசிரியர் - Admin
உலகில் சிறந்த டெஸ்ட் புள்ளிகள் பெற்ற வீரர்கள் விவரம் உள்ளே.!

உலகில் சிறந்த டெஸ்ட் புள்ளிகள் பெற்ற வீரர்கள் விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

961 Don Bradman

945 Len Hutton, STEVE SMITH

942 Jack Hobbs, Ricky Ponting

941 Peter May

938 Clyde Walcott, Viv Richards, Kumar Sangakkara, Gary Sobers

935 AB de Villiers, Matthew Haydon, Jacques Kallis

933 Mohammad Yousuf