நாம் அன்றாடம் பாவிக்கும் மொபைல் டேட்டாவின் வகைகள் மற்றும் விளக்கம்.

நம் மொபைல் டேட்டாவை ஆன் செய்தவுடன் 2G, E , 3G , H ,H+ Symbol வருவதை பார்த்திருக்கிறோம். இவற்றை...

Read More